#OKONAUBOJNIE     #NIETYLKODLAICHOCZU

Podpisz petycję
w sprawie monitoringu!

Zwracamy się z prośbą o podpisanie poniższej petycji. Nie pozostań obojętny w chwilach kiedy Twój głos ma tak duże znaczenie. Możesz uratować setki istnień.
Dziękujemy za Twoją pomoc!PODPISZ APEL

Apel o wprowadzenie obowiązkowego monitoringu w ubojniach.

Pan premier Mateusz Morawiecki,
Posłowie i senatorowie parlamentu RP

Zwracam się do Państwa powodowany(-a) troską o los wszystkich zwierząt rzeźnych w Polsce. Często docierające do opinii publicznej sygnały o nadużyciach, mających miejsce w ubojniach sprawiają, iż pragnę wystosować do Państwa apel o ustanowienie prawa dotyczącego obowiązkowego monitoringu w polskich ubojniach. Wzywam również o ustanowienie odpowiedniego organu, zajmującego się kontrolą nad wspomnianym monitoringiem.

Instalacja telewizji przemysłowej w rzeźniach ma na celu zapobieganie okrucieństwu wymierzonemu przeciwko zwierzętom. Jej dodatkowymi zaletami będzie pomoc w ściganiu i karaniu osób, dopuszczających się wykroczeń, a także w szkoleniu personelu ubojni.

Ostatecznie taka transparentność może również spowodować wzrost zaufania publicznego do firm z branży przetwórstwa mięsnego.

Wprowadzone prawo powinno jasno precyzować gdzie zlokalizowane będą kamery (a więc w miejscach, do których zwierzęta są dostarczane, przechowywane i ubijane). Powinno również zobowiązywać do dobrego utrzymania instalacji monitorującej, a także precyzować czas przechowywania nagrań i określać jasno zakres osób uprawnionych do oglądania zarejestrowanego materiału.

Liczę na szybką reakcję na niniejszy apel, wszakże to na nas właśnie ciąży odpowiedzialność za los i humanitarne traktowanie wszystkich przedstawicieli naszej braci mniejszej.

Z wyrazami szacunku,